You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upuzjade for free today.

Loading...

KONKURS NA PROJEKT LOGOTYPU "PALMIERI"

ZAKOŃCZONY.

UWAGA!
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, który pozostaje NIEROZSTRZYGNIĘTY. Komisja konkursowa nie zdecydowała się wybrać spośród nadesłanych prac żadnej, która w pełni odpowiadałaby zamysłowi organizatorów.

Zgodnie ze średniowieczną tradycją pielgrzymi udający się do Ziemi Świętej byli nazywani PALMIERI (niosący palmy). Ich znakiem rozpoznawczym była odznaka w kształcie liścia palmowego. Ta odznaka stanowiła cenną pamiątkę i namacalny dowód odbytej pielgrzymki do Grobu Pańskiego.

* Chcemy wskrzesić tę tradycję “odznaki palmowej” by móc ją przypinać naszym pielgrzymom, którzy wybiorą się z nami do Ziemi Świętej. Dlatego ogłaszamy konkurs na projekt takiej właśnie odznaki. Potrzebujemy dobrego, wymownego i wyrazistego projektu graficznego.

* Nagrodą główną jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej pod kierunkiem ks. prof. Dariusza Iwańskiego - w roku 2022 lub następnym.

* Konkurs ma charakter otwarty i potrwa do 15 listopada 2021r. Prace należy wykonać w grafice wektorowej (.ai) i wysłać pocztą elektroniczną na adres konkurs@n-adventures.pl

REGULAMIN KONKURSU
ZAŁĄCZNIK do REGULAMINU
OPIS SZCZEGÓŁOWY

W średniowiecznej Europie bardzo popularne stały się pielgrzymki do trzech najważniejszych miejsc w chrześcijańskim świecie: Jerozolimy, Rzymu oraz Santiago de Compostella. Pątnicy udający się do tych miejsc mieli nawet swoje nazwy. Romei - to ci, którzy szli do Wiecznego Miasta. Peregrini to ci, ktorzy nawiedzili grób św. Jakuba w Santiago de Compostella. Pątnicy do Ziemi Świętej nosili miano PALMIERI, czyli “niosący palmy”. Zwyczajem tych ostatnich było, że w czasie wizyty nad Jordanem zrywali gałazki palmowe, które później mieli nadzieję zabrać ze sobą do domu.

Pielgrzymka w średniowieczu była przedsięwzięciem bardzo angażujacym czasowo i obarczonym dużym ryzykiem. Wielu pątników po prostu nie wracało do domu. Jedni umierali na obczyźnie z powodu chorób, a inni padali łupem zbójców. Ci, którym udało się bezpiecznie wrócić w rodzinne strony do końca swych dni zażywali szacunku ze strony krewnych i sąsiadów. Z pewnością też z rozrzewnieniem patrzyli na pamiątki, które przywieźli z dalekich stron.

Z pewnością wśród najcenniejszych pamiątek była odznaka gałązki palmowej. Stanowila ona namacalny dowód odbytej pielgrzymki do Ziemi Świętej - do Grobu Pańskiego. Niestety źródła muzealne są dość skąpe w zasoby- tak, że nie dysponujemy wieloma przykładami takich odznak. Wiemy tylko, że istniała tradycja odznaki pielgrzymkowej - tak symbolicznej, jak muszla św. Jakuba dla pielgrzymów podążających do Santiago.

Chcemy wskrzesić średniowieczną tradycję “odznaki palmowej” by móc wręczać ją naszym pielgrzymom, którzy wybiorą się z nami do Ziemi Świętej. Potrzebujemy dobrego, wymownego i wyrazistego projektu graficznego. Ma on z nawiązywać do wspomnianej średniowiecznej tradycji (palma) i miejsca (Ziemia Święta), ale także ma być także łatwy do przełożenia na odznakę typu pin, której rozmiary nie powinny przekraczać 25 mm x 30 mm.

Planujemy wykonanie odznaki w trzech wariantach: brązowej (dla tych, którzy byli z nami w Ziemi Swiętej chociaż raz), srebrnej (którzy byli tam z nami przynajmniej pięć razy) oraz złotej (dla tych, którzy nawiedzili z nami Ziemię Jezusa przynajmniej dziesięć razy).OCZEKIWANIA WOBEC UCZESTNIKÓW KONKURSU

Poniżej przedstawiamy oczekiwania wobec autorów, którzy staną do konkursu oraz ich projektów. Konkurs rozpocznie się w Niedzielę Palmową 28 marca i potrwa do 15 listopada 2021r. Rozstrzygnięcie nastąpi 30 listopada 2021r. Odznaki złote i srebrne przygotowane na podstawie zwycięskiego projektu będziemy wręczać na kolejnym Wielkim Zjeździe Pielgrzymów w 2022r. w Łążynie.

KTO?

Konkurs jest otwarty dla wszystkich - choć szczególnie liczymy na projekty artystów grafików, a także wykładowców i studentów akademii sztuk pięknych.

JAK?

Prace należy przedstawić w grafice wektorowej (.ai) i wysłać pocztą elektroniczną na adres konkurs@n-adventures.pl Należy zawrzeć krótką notatkę na temat autora oraz projektu (np.: przyjęte rozwiązania, symbolika, inspiracje).

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Wszystkie prace muszą być oryginalne (stanowiące własność uczestnika konkursu). Jako takie są chronione prawami autorskimi i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez zgody autora. Kapituła konkursu dokona wyboru jednego projektu, a pozostałe zostaną zwrócone autorom. Zobacz regulamin konkursu powyżej.

NAGRODA GŁÓWNA

Nagrodą główną jest wyjazd na pielgrzymkę do Ziemi Świętej pod kierunkiem ks. prof. Dariusza Iwańskiego - organizowaną przez N-Adventures sp. z o.o. w roku 2022 lub kolejnym.
TRADYCJA ŚREDNIOWIECZNA

Gałązka palmowa była szeroko rozpoznawalnym symbolem wśród średniowiecznych chrześcijan. Na wielu obrazach i portretach z tamtego czasu widnieją osoby, które dzierżą w dłoni smukłą, często wysuszoną gałązkę palmy. W pierwszym odruchu można sądzić, że chodzi o jakieś odniesienie do Niedzieli Palmowej, gdy tymczasem jest to z dumą pokazywany atrybut pielgrzymów do Ziemi Świętej. Innymi słowy, trzymająca go (atrybut) postać mówi światu: byłem w Ojczyźnie Jezusa!