POZNAJ NAS TROCHĘ BLIŻEJ

Krótko i na temat

Wolimy działać zamiast mówić - choćby najpiękniej - o swoim działaniu.

Nasza specjalność to:

  1. Organizacja  wyjazdów pielgrzymkowych do Ziemi Świętej oraz do Ameryki Południowej i Środkowej.
  2. Pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.
  3. Rezerwacja: środków transportu, hoteli, restauracji, wynajmu środków transportu.
  4. Działalność wydawnicza - książki, broszury, ulotki, materiały reklamowe.
  5. Nauka języków obcych - także starożytnych.
  6. Kursy i warsztaty - np.: dotyczące przepisów RODO lub programów z pakietu Adobe.

 

 

 

N-Adventures sp. z o.o.

ul. Dekerta 19/9

87-100 Toruń

POLAND

tel. +48 501 386 019

NIP 9562320737
KRS 0000643862

email: biuro@n-adventures.pl

konto ING:
05 1050 1979 1000 0090 8011 2791

© 2018 n-adventures. All Rights Reserved.

Designed by